Aanpak

Bij de inkoop en aanbesteding van ICT hanteert Vier Heren een vaste methodiek. Het resultaat: een goede uitvraag, met inschrijvingen van de gewenste partijen en uiteindelijk de juiste match.

Een ICT-inkoop- en aanbestedingsstrategie die geheel is toegesneden op uw organisatie. Waarin zowel ICT-inhoudelijke, ICT-technische als juridische vraagstukken adequaat en in samenhang worden beantwoord. Dat is het doel van de gefaseerde, transparante en integrale aanpak van Vier Heren. Een aanpak die succesvol is gebleken: inmiddels hebben we circa 65 Europese ICT-aanbestedingen succesvol afgerond zonder rechtszaken, klachten en bezwaren.

Fasering dienstverlening inkoop- en aanbestedingsadvies

A. Inventarisatie

 • Startnotitie/projectinitiatiedocument
 • Inkoop- en aanbestedingsstrategie

B. Voorbereiding inkoop- en aanbestedingstraject(en)

 • Selectie- en gunningcriteria inclusief prijsmodel en wegingsfactoren
 • Programma van eisen en overige inhoudelijke bijlagen
 • Overeenkomst, bewerkersovereenkomst en Service Level Agreement
 • Aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen

C. Aanbestedingsprocedure(s)

 • Aankondiging op TenderNed
 • Nota’s van inlichtingen
 • Beoordelingsprotocol en beoordeling
 • Gunningsadvies

D. Afronding

 • Gunnings- en afwijzingsbrieven
 • Verslagen verificatiegesprek en exitgesprekken
 • Aankondiging van gegunde opdracht op TenderNed

Na elke fase, bij het opleveren van de tussenresultaten, volgt een beslissingsmoment.