Inkoopadvies

Voldoet uw ICT-dienstverlening niet meer aan de behoeften van de gebruikers? Wilt u uw bedrijfsvoering verbeteren met ICT? Loopt de overeenkomst met uw ICT-dienstverlener ten einde? Vier Heren kent de markt als geen ander.

De inkoop van een nieuwe ICT-leverancier plus de bijbehorende dienstverlening is een strategische stap voor uw organisatie. ICT is essentieel voor uw bedrijfsvoering en het is dan ook zaak de juiste expertpartner in de markt te vinden. Dat betekent: vooraf de juiste vragen stellen, projectrisico’s onderkennen en maatregelen treffen om organisatorische, technische, financiële en juridische risico’s te ondervangen. Vier Heren kent per thema alle marktpartijen in Nederland en kan u adviseren welke partner het beste bij u past. We ontzorgen u volledig en beschikken over de expertise om te komen tot een succesvolle inkoop. 

In dit complexe en strategische inkoopproject ondersteunen we u bij de volgende vragen:

  • Hoe minimaliseer ik juridische risico’s zonder dat de planning in gevaar komt?
  • Hoe richt ik de procedure zo in dat ik maximale flexibiliteit en keuzevrijheid?
  • Hoe formuleer ik geschiktheids- en gunningscriteria en het prijsmodel zodanig dat dit leidt tot interesse en goede inschrijvingen van zo veel mogelijk gewenste marktpartijen heb?