Programmamanagement

Programmamanagement is het proces van het realiseren van meerdere gerelateerde ICT- inkoopprojecten. Vier Heren ontzorgt in het proces en adviseert in ICT, financiële, inkooptechnische en juridische zaken.

Een ICT-landschap bestaat zelden uit een verzameling van losstaande ICT-domeinen zonder enige samenhang. De vervanging van een applicatie, een systeem, beheerder of netwerk dient altijd in samenhang met de rest van het ICT-landschap bekeken te worden.

Vier Heren ondersteunt organisaties een ICT-strategie door te vertalen naar een inkoopstrategie en -programma. De programmamanager van Vier Heren richt het programma in en voert het programma uit in samenwerking met de betrokkenen uit de organisatie. Omdat het vaak om complexe programma’s met veel onzekerheden en risico’s gaat met een grote impact op de primaire processen van de organisatie, betrekt de programmamanager alle disciplines en belanghebbenden in de organisatie. Naast het programmamanagement kan de programmamanager ook concrete inkoop- en aanbestedingenprojecten binnen het programma leiden, ondersteunen of uitvoeren.